Banner
Banner

2

Inženýrské sítě a komunikace pro 6RD Dolínek 

Pro firmu ARYKA IN WEST a.s. jsme prováděli kompletní zajištění celé stavby. Zemní práce spočívali v odtěžení zeminy pro konstrukce vzovek a rýhy pro ukládku IS . Byly provedeny SI v rozsahu - plyn, tlaková a gravitaní kanalizace, rozvody veřejného osvětlení napojením na stí´ávající řady, skladby a povrchy hlavních živičných komunikací a chodníků ze zámkové dlaby do obrubníků vč.pilířů měření enerrgií. Jednalo se o vytvoření šesti poemků pro výstavbu rodinnými domy. Práce probíhaly v délce 5ti měsíců

Lokalita: Dolínek, Odolena Voda
Investor: ARYKA IN WEST

Fotogalerie: