2012
Přístavba rekreačního objektu
blatnice_12

Jedná se o přístavbu ke stávajícímu rekreačnímu objektu v CHKO Kokořínsko. Stávající objekt se skládá ze dvou obdélníkových objektů, které spolu tvoří tvar „T“. Původní část objektu je dvoupodlažní s půdním prostorem se sedlovou střechou. Přízemní část je zděná, patro je roubené, konstrukce sedlového krovu je vaznicové soustavy, krytina skládané šindele červenohnědé barvy.Nová přístavba je navržena u severozápadní štítové stěny přístavby. Je navržena zděná, dvoupodlažní s půdním prostorem, sedlovou střechou a krytinou ze skládaných šindelů červenohnědé barvy. Přístavba je navržena v podobném tvaru a vzhledu jako původní objekt. Stávají a nově přistavená část nebude komunikačně propojena. Objekt bude nadále sloužit jako soukromý rekreační objekt.

Lokalita: Česká Lípa

Investor: soukromý

Stavba komunikací i inženýrských sítí
finA0001_chloumek

Stavba dvojdomů – navrženy jsou čtyři dvojdomky (8 jednotlivých domů). Dvojdomky jsou navzájem mezi sebou posunuty . Domy jsou jednoduchého obdélníkového tvaru sousedící mezi sebou štíty s posunutím o 1,5m. Domky jsou dvoupodlažní zastřešené sedlovou střechou konstrukčně řešenou sbíjenými dřevěnými vazníky. Druhé patro domků je překonzolováno o 1,5m směrem k příjezdové komunikaci (severovýchodní strana). Na jihozápadní straně (směrem do zahrady) jsou navrženy terasy. Navržené domky budou vyzdívány z keramických cihel a obvodové konstrukce zatepleny kontaktním zateplovacím systémem (tl.tepelné izolace 220mm),s povrchem variantně silikonová omítka nebo obklad cedrem. Střecha je sedlová se sklonem 16,5°. Krytina bude z keramických tašek Walther stylist černé barvy. Okna,balkónové a vchodové dveře budou plastové. Parkování je navrženo před domy na zpevněné ploše (zpevněno zatravňovací betonovou dlažbou).

Zateplení RD
Kralupy_fasada_Vanek_IMG_0812

Provedení zateplení kontaktním zateplovacím systémem z EPS tl.100mm včetně zateplení soklové a atikové části.


Lokalita: Kralupy

Investor: soukromý

Půdní vestavba kancelářských prostor

Půdní vestavba do stávajícího podkroví objektu soukromého investora. Kompletní provedení vestavby včetně řízení stavby jednotlivých profesí.


Lokalita: Lužec


Investor: soukromý

Rodinný dům Mělník
a_21

Objekt RD je jednopodlažní obdélníkového půdorysu. Svislé konstrukce z PTH na PUR, střecha sedlová, vazníková s keramickou krytinou.

 

Lokalita: Mělník Chloumek

 

Investor: soukromý

Stavba hrubé stavby RD
rd_odolka_1

Stavba hrubé stavby rodinného domuv obci Odolena Voda.

 

Lokalita: Odolená Voda

 

Investor: soukromý

Zateplení fasády RD

Provedení zateplení kontaktním zateplovacím systémem z EPS tl.100mm včetně zateplení soklové a atikové části.

 

Lokalita: Kralupy


Investor: soukromý

Základová deska RD

Stavba základové desky a přípojek rodinného domu ve Zdibech Holosmetkách – příprava pro dřevostavbu.

 

Lokalita: Zdiby

 

Investor: soukromý

Oprava stávající silniční mostní váhy

Demontáži stávající technologie , oprava stávajících železobetonových základů (odbourání stávajících poškozených patek s následujícím zhotovením patek nových) a oprava poškozených nájezdů k vlastní váze, osazení nových dorazových desek.

 

Lokalita: Mělník Chloumek

 

Investor: ZZN Polabí, a.s.

 

2011
Rodinný dům Kunice u Prahy
Kunice_0155

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného domu o velikosti 6 + 1.

Dům je s mírně šikmou hyperbolickou střechou se sklonem 7˚. Vstup je orientován na sever, zahrada je na východní straně pozemku. Na jižní straně objektu je terasa z pochozí dřevěné skladby.

Objekt je umístěn 17,5m od hranice s komunikací, minimálně 3 m od sousedních pozemků.

Objekt je funkčně rozdělen na dvě části – patra. V přízemí se nachází zádveří, chodba, technická místnost, WC, spíž, koupelna, obývací pokoj, kuchyň s jídelním koutem a pracovna, v nadzemním podlaží se nachází ložnice, šatna, dětské pokoje a pokoj pro hosty. Z kuchyně je možný vstup na terasu a následně na přiléhající zahradu. Spací zóna je od obývacího pokoje oddělena schodištěm a chodbou.

Rodinný dům Vrbno 2010
Vrbno_O
Rodinný dům Zálezice
zalezice_TITUL
Rodinný dům Mělník
Melnik_2011_IMG_4303

Novostavba – klasická zděná technologie z keramického zdiva
provedená z broušených cihel na tenkovrstvou maltu. Schodiště žb, stropní
konstrukce z POT nosníků a miako vložek. Krov klasický, střecha valbová s
betonovou krytinou. Byla provedena pouze hrubá stavba.

 

Lokalita: Mělník

 

Investor: soukromý

Rodinný dům Dolní Jirčany
35jircany_0_image

Návrh stavby rodinného domu byl koncipován na základě situace na pozemku v Dolních Jirčanech. Pozemek je mírně svažitý k jihu. Hlavní fasáda s obytnými místnostmi, terasou i balkonem je orientována na jih. Hlavní vchod a vjezd do garáže je orientován na sever. Architektura tohoto rodinného domu je jednoduchá a střízlivá, odpovídající místnímu prostředí. Barevné řešení fasád je navrženo v ucelených plochách ze světlé omítky, v soklu mozaikové. Střecha je navržena valbová se sklonem 30° a 20°.

Krytinu tvoří keramická skládaná krytina v barvě červená engoba. Rodinný dům je objekt samostatně stojící. Obvodové stěny jsou tvořeny superizolačními keramickými bloky , které jsou
navíc vyplněny sypaným perlitem, omítnuty silikátovou tenkovrstvou vnější omítkou.

Stropní deska je provedena jako ŽLB křížem armovaná. Vnitřní příčky zděné z keramických nenosných bloků. Krov je dřevěný, je tvořen kombinací vaznicového a vazníkového systému.
Povrch okapového chodníčku kolem celého objektu včetně pobytové terasy na jižní straně bude z velkoformátové dlažby. Pozemek bude oplocen. Ze strany ke komunikaci bude plot zděný z betonových tvarovek , částečně obložen kamenným obkladem. Mezi sloupky bude použita výplň z ocelových svařovaných tyčí . Ze severozápadní strany pozemku bude plot neprůhledný, celý vyzděný z betonových plotovek. Ostatní plot bude tvořen systémovým oplocením ze svařovaných sítí.

 

Lokalita: Dolní Jirčany

Rodinný dům Chloumek
Tutu_titul

Objekt RD je jednopodlažní obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou.
Realizace pouze hrubé stavby.

 

Lokalita: Mělník Chloumek

 

Investor: soukromý

2010
Rodinný dům Dolínek Odolená Voda
rd_dolinek_101

Jedná se o objekt půdorysného tvaru T s vystupující západní a východní částí, v západní vystupující části je umístěna kuchyň s vazbou na terasu u vstupu do domu. Místnosti v JV části půdorysu (obývací pokoj + pracovna) jsou s vazbou na krytou JV terasu a zahradu domu. V přízemí je umístěna hlavní obytná část + vstupní, hygienické a provozní místnosti včetně dvojgaráže a skladu zahradního nářadí. V podkroví jsou umístěny jednotlivé pokoje a ložnice včetně koupelny a samostatného WC. Ze schodišťové haly v podkroví je po stropním schodišti přístup do podhřebenového prostoru (půdy bez využití.

Investor této stavby je velice zvídavý a tak se s pomocí přátel jal sestavit model v programu SketchUp. Tento model k naší nelibosti díky změně výšek konstrukcí, které investor učinil z části suploval projektovou dokumentaci. Nicméně jsme snahu ocenily, na modelu jsou zřejmé všechny detaily, takže pro konečného uživatele má takový model obrovský přínos.

 

Lokalita: Dolínek

 

Investor: soukromý

RD Kralupy - terasa z MERBAU
Kralupy_terasa_kralupy titul
Rodinný dům Mělník
RDMelnik1_IMG_4329

Dokončování stavby z roku 2009.

2009
Kadeřnictví
Kadernictvi_P2190881

Kompletní realizace kadeřnického salonu.

 

Lokalita: Praha


Investor: soukromý

Rodinný dům Dolní Jirčany
35jircany_0_image

Návrh stavby rodinného domu byl koncipován na základě situace na pozemku v Dolních Jirčanech. Pozemek je mírně svažitý k jihu. Hlavní fasáda s obytnými místnostmi, terasou i balkonem je orientována na jih. Hlavní vchod a vjezd do garáže je orientován na sever. Architektura tohoto rodinného domu je jednoduchá a střízlivá, odpovídající místnímu prostředí. Barevné řešení fasád je navrženo v ucelených plochách ze světlé omítky, v soklu mozaikové. Střecha je navržena valbová se sklonem 30° a 20°.

Krytinu tvoří keramická skládaná krytina v barvě červená engoba. Rodinný dům je objekt samostatně stojící. Obvodové stěny jsou tvořeny superizolačními keramickými bloky , které jsou
navíc vyplněny sypaným perlitem, omítnuty silikátovou tenkovrstvou vnější omítkou.

Stropní deska je provedena jako ŽLB křížem armovaná. Vnitřní příčky zděné z keramických nenosných bloků. Krov je dřevěný, je tvořen kombinací vaznicového a vazníkového systému.
Povrch okapového chodníčku kolem celého objektu včetně pobytové terasy na jižní straně bude z velkoformátové dlažby. Pozemek bude oplocen. Ze strany ke komunikaci bude plot zděný z betonových tvarovek , částečně obložen kamenným obkladem. Mezi sloupky bude použita výplň z ocelových svařovaných tyčí . Ze severozápadní strany pozemku bude plot neprůhledný, celý vyzděný z betonových plotovek. Ostatní plot bude tvořen systémovým oplocením ze svařovaných sítí.

 

Lokalita: Dolní Jirčany

2008
Rodinný dům Dolní Břežany
27_brezany_F

Novostavba – dvoupodlažní objekt. Svislé konstrukce z keramického zdiva, strop monolitický železobeton vč střechy s obrácenou skladbou. Půdorys přízemí je rozsahem větší než patro a tak vzniká zajímavá členitá hmota s plochými střechami, které z části pokrývá kačírek a z části je povrch tvořen zahradnickou kůrou. Výplně otvorů z profilů euro v barvě šedé, vnější plášť zateplen KZS z polystyrenu a silikátová omítka, část fasády je vytvořen obkladem z ocelových lamel z produkce firmy Dekmetal. Interiér je řešen moderním způsobem, ocelové schodiště s dřevěnými stupni spojuje přízemí s patrem.

Rodinný dům Miškovice
28_miskovice_miškovice

Novostavba – dvoupodlažní objekt. Svislé konstrukce z keramického zdiva, strop monolitický železobeton , konstrukce krovu ze sbíjených vazníků, střešní keramická krytina. Půdorys přízemí je řešen jako pobytová zóna s pracovnou, s možností výstupu na zahradu , z uliční strany vjezd do garáže, která je součástí půdorysu. V patře jsou ložnice rodičů, dětí a hostinské pokoje. Výplně otvorů z plastových profilů v desenu zlatý dub, vnější plášť zateplen KZS z polystyrenu a akrylátová omítka. Součástí dodávky byly i venkovní úpravy v rozsahu oplocení a zámkových dlažeb.

 

Lokalita: Miškovice, Praha 9

 

Investor: soukromý

Rodinný dům Kralupy, Hybešova
29kralupy_pajda_F

Rodinný dům Kralupy, Hybešova
Novostavba – přízemní bungalov s galerií. Svislé konstrukce z keramického zdiva, strop kombinovaný – nad částí půdorysu monolitický železobeton a v části spojovacího krčku keramický strop. Konstrukce krovu je nad půdorysem s galerií klasicky tesařský, nad zbytkem půdorysu ze sbíjených vazníků, střešní krytina betonová . V přízemí je společná kuchyně s obývacím pokojem, která je spojeno interierovým nerezovým schodiště s patrem – galerií. Z chodby je přístupné wc, technická místností a dvě koupelny. Ve zvýšené části přízemí jsou umístěny dva dětské pokoje, ložnice rodičů a pokoj pro hosty. Výplně otvorů jsou z europrofilů, vnější plášť zateplen KZS z minerální izolace s kolmými vlákny a silikonovou omítkou. Příslušenstvím domu je garáž pro tři automobily, sklad zahradního nábytku a zahradní techniky. Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo a dva zemní vrty.

 

Lokalita: Kralupy nad Vltavou

 

Investor: soukromý

Rodinný dům Kralupy, U Křížku
30kralupy_stajer_F

Novostavba – podkrovní rodinný dům s venkovním parkovacím stáním pro dva automobily a zastřešenou venkovní terasou, částečně podsklepeno. Svislé konstrukce z keramického zdiva, stropy keramické montované. Schodiště spojující přízemí s podkrovím je železobetonové obložené dřevem. Konstrukce krovu je klasická tesařská, venkovní prvky jsou hoblované s úpravou lazurovacím lakem. Střešní krytina je betonová . V suterénu je technický místnost s prostorem pro uložení zahradního nábytku a nářadí, v přízemí je společná kuchyně s obývacím pokojem, pracovna a koupelna. V podkroví pak ložnice rodičů, dva dětské pokoje a koupelna s wc. Výplně otvorů jsou z plastu, vnější plášť zateplen KZS z polystyrenu s akrylátovou omítkou. Příslušenstvím domu je garáž pro tři automobily, sklad zahradního nábytku a zahradní techniky. Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo a dva zemní vrty.

 

Lokalita: Kralupy nad Vltavou

 

Investor: soukromý

2007
Inženýrské sítě a komunikace pro 17 RD
2dolinekII_a

Inženýrské sítě a komunikace pro 17 RD Dolínek
Opět jsme prováděli pro investora ARYKA IN WEST a.s.další kompletní zajištění celé stavby. Tentokrát se jednalo o větší celek o velikosti cca 20.000m2, celkem vzniklo 17 parcel pro rodinné domy. Zemní práce byly podstatně většího rozsahu. Bylo provedeno celkem 1400m2 živičných komunikací, 600m2 chodníků ze zámkových dlažeb, 530bm tlakové kanalizace, 440bm rozvodů vdovodního a 470bm plynovodu, veřejné osvětlení a pilířů měření energií. Při zemních pracech bylo vytěženo něco kolem 2.500m3 zeminy, která pak byla vužita na zvýšení ochranného valu v nedalekém lomu. Práce probíhaly v délce sedmi měsíců.

 

Lokalita: Dolínek, Odolena Voda


Investor: ARYKA IN WEST

2RD Líšovická, Praha Kunratice
22kunratice_F

2RD Líšovická, Praha Kunratice
Stavba založená na betoných pasech, zděná klasickou technologií. Stropy železobetonové vč rovné střechy s obrácenou skladbou. Pro výplně otvorů byly použity eurookna a plášť budovy byl zateplen minerální izolací s kolmými vlákny. Stavbě předcházela demolice stávající zahradní chatky a likvidace suti. Po dokončení domu samotného jsme provedli venkovní úpravy ze zámkových dlažeb, okapových a přístupových chodníků, zděné i drátěné oplocení vč samonosných vrat pro vjezdy na pozemek.

 

Lokalita: Praha, Kunratice


Investor: AVITAS s.r.o.

Rodinný dům Mratín
23mratin_F

Novostavba – klasická zděná technologie z keramického zdiva, byla dokončena pouze hrubá stavba.

 

Lokalita: Mratín u Prahy


Investor: soukromý

Rekonstrukce skladovací haly
36privory_transcafe_F

Pro potřeby vytvoření plnohodnotných skladových ploch byly vybourány stávající podlahové konstrukce a armovaná železobetonová deska byla strojně upravena

 

Lokalita: Přívory


Investor: Transcafe s.r.o.

Rodinný dům Tuchoměřice
24tuchomerice_F

Novostavba – klasická zděná technologie z keramického zdiva, částečně podsklepený půdorys, založeno na svahu, složité zemní práce. Dům se postavil na části půdorysu zdemolovaného domu.

 

Lokalita: Tuchoměřice


Investor: soukromý

Rodinný dům Veleň
25_velen_F

Novostavba – klasický bungalov z keramického zdiva s vazníkovou konstrukcí střechy a betonovou krytinou. Založeno na základových pasech, zdivo z keramických bloků, zatepleno minerální izolací, výplně otvorů z plastu. Dokončeno včetně chodníků ze zámkové dlažby.

 

Lokalita: Veleň


Investor: soukromý

Rodinný dům Vrané nad Vltavou
26_Vrane_smeja_vrané

Novostavba – dvoupodlažní objekt, částečně podsklepen. Svislé konstrukce z keramického zdiva vč systémového stropu, klasický dřevěný krov a keramická krytina. Výplně otvorů z profilů euro, vnější plášť zateplen KZS z polystyrenu, část fasády obložen palubkovým obkladem. Venkovní terasa je řešena zámečnickou pozinkovanou ocelovou konstrukcí, povrch terasy v patře i v úrovni přízemí je tvořen z dřevěného roznášecího roštu a prken bangkirai. Markýza je z ocelové konstrukce spojené s konstrukcí stropu opláštěná cetris deskami a natažená omítkovinou.

Lokalita: Vrané nad Vltavou

Investor: soukromý

2006
Rodinný dům Jesenice
20_jesenice_jesenice

Stavba rodinného domu vč venkovních úprav, bazénu a oplocení. Tento dům se dostal do časopisu Dům a zahrada č. 4/09. Dvoupodlažní rodinný dům je zděný klasickou technologií. Celková dispozicce je výborně řešena a výběr finálních povrchových materiálů dal celkovému vhledu jiskru. Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo a zemní kolektor. Dílo bylo dokončeno ke spokojenoti investora včetně oplocení a bazénu s terasou.

 

Lokalita: Jesenice u Prahy


Investor: soukromý

RD Kralupy nad Vltavou
21_kralupy_mares_F

Stavba rodinného domu vč venkovních úprav, bazénu a oplocení. Tento dům se dostal do časopisu Dům a zahrada č. 4/09. Dvoupodlažní rodinný dům je zděný klasickou technologií. Celková dispozicce je výborně řešena a výběr finálních povrchových materiálů dal celkovému vhledu jiskru. Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo a zemní kolektor. Dílo bylo dokončeno ke spokojenoti investora včetně oplocení a bazénu s terasou.

 

Lokalita: Jesenice u Prahy


Investor: soukromý

2005
Inženýrské sítě a komunikace pro 6RD
1dolinekI_2

Inženýrské sítě a komunikace pro 6RD Dolínek
Pro firmu ARYKA IN WEST a.s. jsme prováděli kompletní zajištění celé stavby. Zemní práce spočívali v odtěžení zeminy pro konstrukce vzovek a rýhy pro ukládku IS . Byly provedeny SI v rozsahu – plyn, tlaková a gravitaní kanalizace, rozvody veřejného osvětlení napojením na stí´ávající řady, skladby a povrchy hlavních živičných komunikací a chodníků ze zámkové dlaby do obrubníků vč.pilířů měření enerrgií. Jednalo se o vytvoření šesti poemků pro výstavbu rodinnými domy. Práce probíhaly v délce 5ti měsíců

 

Lokalita: Dolínek, Odolena Voda

 

Investor: ARYKA IN WEST

Novostavba Galerie a penzionu Lhota
17_lhota_A005

Novostavba – klasická zděná technologie z keramického zdiva, , stavba byla dokončena včetně části venkovních úprava oplocení.

 

Lokalita: Lhota, okr, Mělník


Investor: ROMANCO s.r.o.

Půdní vestavba, Praha
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Půdní vestavba dvou bytových jednotek o 200m2 užitné plochy vč statiky stropních kontrukcí, kompletní dodávka

 

Lokalita: Praha 5, Plzeňská ul.


Investor: soukromý

Rodinný dům Stránčice
19_strancice_IMG_3316

Stavba rodinného domu vč venkovních úprav a oplocení, úžasně řešený exteriér s vestavbou sklípku s opukovým zdivem a bazénem, včetně přípojky tlakové kanalizace. Prováděli jsme hrubé teréní úpravy kolem domu, opěrné zdi z opuky, zahradu vytvořila spřátelená zahradnická firma.

 

Lokalita: Stránčice, Praha východ

 

Investor: soukromý

2004
Rodinný dům Kojetice
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rodinný dům Kojetice
Novostavba na půdorysném základu původní stavby, sanace a doplnění základových útvarů a pak klasická zděná technologie z keramického zdiva. Dům vesnického charakteru ve veselých barvách byl dokončen ke spokojenosti zákazníka.

 

Lokalita: Kojetice


Investor: soukromý

Rodinný dům Květnice
13_kvetnice_F

Novostavba – dvoupodlažní objekt. Svislé konstrukce z keramického zdiva, strop monolitický železobeton vč střechy s obrácenou skladbou. Půdorys přízemí je rozsahem větší než patro a tak vzniká zajímavá členitá hmota s plochými střechami, které z části pokrývá kačírek a z části je povrch tvořen zahradnickou kůrou. Výplně otvorů z profilů euro v barvě šedé, vnější plášť zateplen KZS z polystyrenu a silikátová omítka, část fasády je vytvořen obkladem z ocelových lamel z produkce firmy Dekmetal. Interiér je řešen moderním způsobem, ocelové schodiště s dřevěnými stupni spojuje přízemí s patrem.

 

Lokalita: Květnice


Investor: soukromý

Rodinný dům Černošice, Na Vráži
14_cernos_mahler_F

Novostavba – klasická zděná technologie z keramického zdiva, stavba byla dokončena včetně venkovních úprav a oplocení.ové parketobvé podlahy v interiéru výrazně zvýšily standard bydle

 

Lokalita: Černošice


Investor: soukromý

2003
Rodinný dům Klánovice
F_12klanovice_

Podsklepená novostavba byla postavena na malebném místě v Klánovicích mezi borovicemi na místě po demolici stávající zahradní chatky klasická zděná technologie z keramického zdiva. Dům o dvou podlažích.

 

Lokalita: Klánovice


Investor: soukromý

RD Černošice, ul.Topolová

Novostavba – klasická zděná technologie z keramického zdiva, stavba byla dokončena včetně části venkovních úprav, bazénu a oplocení.

 

Lokalita: Černošice


Investor: soukromý

Rodinný dům Statenice

Novostavba – klasická zděná technologie z keramického zdiva, fasáda s obkladem klinker s vyjíímečným řešením interiéru, stavba byla dokončena včetně části venkovních úprav, bazénu a oplocení.


Lokalita: Statenice


Investor: soukromý

2002
Rodinný dům Dolní Počernice

Novostavba – klasická zděná technologie z keramického zdiva, stavba byla dokončena včetně venkovních úprav a oplocení v termínu 8 měsíců od zahájení.

 

Lokalita: Praha, Dolní Počernice

 

Investor: soukromý

2001
Rodinný dům Manušice

Novostavba – klasická zděná technologie z keramického zdiva, stavba byla dokončena včetně venkovních úprav, zpevněných ploch a oplocení.

 

Lokalita: Manušice


Investor: soukromý

Rekonstrukce rodinné vily Černošice

Jedná se o dvoupodlažní objekt podsklepený s částečně využitým podkrovím.
Dům byl postaven v 30. letech minulého století. V objektu byly umístěny dva byty v přízemí a v 1.patře, v podkroví byly dva malé pokoje a v suterénu pak garsoniera správce a sklepní prostory
s kotelnou.
Byla provedena generální rekonstrukce.
Při rekonstrukci byly v podstatě zachovány pouze obvodová a střední nosná zeď. Stropy, krov, střecha i základy pod domem byly vybourány. Úroveň podlahy suterénu byla snižována o cca 50cm a základy z poloviny sanovány a doplňovány a
z poloviny provedeny nové izolace formou zarážení nerezových plechů

 

Lokalita: Černošice


Investor: soukromý

Rekonstrukce usedlosti Řepín

Jedná se o dvoupodlažní objekt podsklepený s částečně využitým podkrovím.
Dům byl postaven v 30. letech minulého století. V objektu byly umístěny dva byty v přízemí a v 1.patře, v podkroví byly dva malé pokoje a v suterénu pak garsoniera správce a sklepní prostory
s kotelnou.
Byla provedena generální rekonstrukce.
Při rekonstrukci byly v podstatě zachovány pouze obvodová a střední nosná zeď. Stropy, krov, střecha i základy pod domem byly vybourány. Úroveň podlahy suterénu byla snižována o cca 50cm a základy z poloviny sanovány a doplňovány a
z poloviny provedeny nové izolace formou zarážení nerezových plechů

 

Lokalita: Černošice


Investor: soukromý

2000
Rodinný dům Zdiby
4zdiby_F

Novostavba – klasická zděná technologie z keramického zdiva, stavba byla dokončena včetně venkovních úprav, zpevněných ploch a oplocení. Fasáda – obklad klinker

 

Lokalita: Zdiby Brnky


Investor: soukromý

Rekonstrukce rodinné vily Strašnice
7strasnice_F

Jedná se o dvoupodlažní objekt s podkrovím, které je umístěno do mansardové střechy. Objekt je v plném rozsahu podsklepen s okny zčásti nad terénem. Po architektonické stránce se jedná o objekt z 30. let navržený v duchu pozdního kotěrovského stylu. Významným prvkem je zde kombinace štukové omítky a režného zdiva jak v suterénu, tak i v 2NP. Byla provedena generální rekonstrukce všech inženýrských sítí, vestavba mansardového bytu cca 200m2 s novou nosnou stropní konstrukcí a zrekonstruovány ostatní podlaží včetně pláště budovy, přilehlých zpevněných ploch a garáží.

 

Lokalita: Praha, Strašnice


Investor: BALYSWILL a.s

1999
Rekonstrukce usedlosti Střezivojice
3strezi_roubenka_F

Komplexní rekonstrukce objektu zapsaného do seznamu Státních památek v památkové zóně obce Střezivojice. Objekt se skládá ze dvou funkčních částí, obytného patrového roubeného domu starého cca 200 let a těsně navazující stodoly z 20 let tohoto století. Obytný dům je postaven jako trojdílný dvoutrakt a jedná se o tzv. dům chlévní. V interiéru roubeného objektu se nachází rekonstruovaná pec na chléb s černou kuchyní.lokalitaStřezivojice, Kokořínsko

 

Lokalita: Střezivojice, Kokořínsko


Investor: soukromý

2012
Přestavba rekreačního objektu
blatnice_12

Jedná se o přístavbu ke stávajícímu rekreačnímu objektu v CHKO Kokořínsko. Stávající objekt se skládá ze dvou obdélníkových objektů, které spolu tvoří tvar „T“. Původní část objektu je dvoupodlažní s půdním prostorem se sedlovou střechou. Přízemní část je zděná, patro je roubené, konstrukce sedlového krovu je vaznicové soustavy, krytina skládané šindele červenohnědé barvy.Nová přístavba je navržena u severozápadní štítové stěny přístavby. Je navržena zděná, dvoupodlažní s půdním prostorem, sedlovou střechou a krytinou ze skládaných šindelů červenohnědé barvy. Přístavba je navržena v podobném tvaru a vzhledu jako původní objekt. Stávají a nově přistavená část nebude komunikačně propojena. Objekt bude nadále sloužit jako soukromý rekreační objekt.

Lokalita: Česká Lípa

Investor: soukromý

Stavba komunikací i inženýrských sítí
finA0001_chloumek

Stavba dvojdomů – navrženy jsou čtyři dvojdomky (8 jednotlivých domů). Dvojdomky jsou navzájem mezi sebou posunuty . Domy jsou jednoduchého obdélníkového tvaru sousedící mezi sebou štíty s posunutím o 1,5m. Domky jsou dvoupodlažní zastřešené sedlovou střechou konstrukčně řešenou sbíjenými dřevěnými vazníky. Druhé patro domků je překonzolováno o 1,5m směrem k příjezdové komunikaci (severovýchodní strana). Na jihozápadní straně (směrem do zahrady) jsou navrženy terasy. Navržené domky budou vyzdívány z keramických cihel a obvodové konstrukce zatepleny kontaktním zateplovacím systémem (tl.tepelné izolace 220mm),s povrchem variantně silikonová omítka nebo obklad cedrem. Střecha je sedlová se sklonem 16,5°. Krytina bude z keramických tašek Walther stylist černé barvy. Okna,balkónové a vchodové dveře budou plastové. Parkování je navrženo před domy na zpevněné ploše (zpevněno zatravňovací betonovou dlažbou).

Zateplení RD
Kralupy_fasada_Vanek_IMG_0812

Provedení zateplení kontaktním zateplovacím systémem z EPS tl.100mm včetně zateplení soklové a atikové části.


Lokalita: Kralupy

Investor: soukromý

Půdní vestavba kancelářských prostor

Půdní vestavba do stávajícího podkroví objektu soukromého investora. Kompletní provedení vestavby včetně řízení stavby jednotlivých profesí.


Lokalita: Lužec


Investor: soukromý

Rodinný dům Mělník
a_21

Objekt RD je jednopodlažní obdélníkového půdorysu. Svislé konstrukce z PTH na PUR, střecha sedlová, vazníková s keramickou krytinou.

 

Lokalita: Mělník Chloumek

 

Investor: soukromý

Stavba hrubé stavby RD
rd_odolka_1

Stavba hrubé stavby rodinného domuv obci Odolena Voda.

 

Lokalita: Odolená Voda

 

Investor: soukromý

Zateplení fasády RD

Provedení zateplení kontaktním zateplovacím systémem z EPS tl.100mm včetně zateplení soklové a atikové části.

 

Lokalita: Kralupy


Investor: soukromý

Základová deska RD

Stavba základové desky a přípojek rodinného domu ve Zdibech Holosmetkách – příprava pro dřevostavbu.

 

Lokalita: Zdiby

 

Investor: soukromý

Oprava stávající silniční mostní váhy

Demontáži stávající technologie , oprava stávajících železobetonových základů (odbourání stávajících poškozených patek s následujícím zhotovením patek nových) a oprava poškozených nájezdů k vlastní váze, osazení nových dorazových desek.

 

Lokalita: Mělník Chloumek

 

Investor: ZZN Polabí, a.s.

 

2011
Rodinný dům Kunice u Prahy
Kunice_0155

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného domu o velikosti 6 + 1.

Dům je s mírně šikmou hyperbolickou střechou se sklonem 7˚. Vstup je orientován na sever, zahrada je na východní straně pozemku. Na jižní straně objektu je terasa z pochozí dřevěné skladby.

Objekt je umístěn 17,5m od hranice s komunikací, minimálně 3 m od sousedních pozemků.

Objekt je funkčně rozdělen na dvě části – patra. V přízemí se nachází zádveří, chodba, technická místnost, WC, spíž, koupelna, obývací pokoj, kuchyň s jídelním koutem a pracovna, v nadzemním podlaží se nachází ložnice, šatna, dětské pokoje a pokoj pro hosty. Z kuchyně je možný vstup na terasu a následně na přiléhající zahradu. Spací zóna je od obývacího pokoje oddělena schodištěm a chodbou.

Rodinný dům Vrbno 2010
Vrbno_O
Rodinný dům Zálezice
zalezice_TITUL
Rodinný dům Mělník
Melnik_2011_IMG_4303

Novostavba – klasická zděná technologie z keramického zdiva
provedená z broušených cihel na tenkovrstvou maltu. Schodiště žb, stropní
konstrukce z POT nosníků a miako vložek. Krov klasický, střecha valbová s
betonovou krytinou. Byla provedena pouze hrubá stavba.

 

Lokalita: Mělník

 

Investor: soukromý

Rodinný dům Dolní Jirčany
35jircany_0_image

Návrh stavby rodinného domu byl koncipován na základě situace na pozemku v Dolních Jirčanech. Pozemek je mírně svažitý k jihu. Hlavní fasáda s obytnými místnostmi, terasou i balkonem je orientována na jih. Hlavní vchod a vjezd do garáže je orientován na sever. Architektura tohoto rodinného domu je jednoduchá a střízlivá, odpovídající místnímu prostředí. Barevné řešení fasád je navrženo v ucelených plochách ze světlé omítky, v soklu mozaikové. Střecha je navržena valbová se sklonem 30° a 20°.

Krytinu tvoří keramická skládaná krytina v barvě červená engoba. Rodinný dům je objekt samostatně stojící. Obvodové stěny jsou tvořeny superizolačními keramickými bloky , které jsou
navíc vyplněny sypaným perlitem, omítnuty silikátovou tenkovrstvou vnější omítkou.

Stropní deska je provedena jako ŽLB křížem armovaná. Vnitřní příčky zděné z keramických nenosných bloků. Krov je dřevěný, je tvořen kombinací vaznicového a vazníkového systému.
Povrch okapového chodníčku kolem celého objektu včetně pobytové terasy na jižní straně bude z velkoformátové dlažby. Pozemek bude oplocen. Ze strany ke komunikaci bude plot zděný z betonových tvarovek , částečně obložen kamenným obkladem. Mezi sloupky bude použita výplň z ocelových svařovaných tyčí . Ze severozápadní strany pozemku bude plot neprůhledný, celý vyzděný z betonových plotovek. Ostatní plot bude tvořen systémovým oplocením ze svařovaných sítí.

 

Lokalita: Dolní Jirčany

Rodinný dům Chloumek
Tutu_titul

Objekt RD je jednopodlažní obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou.
Realizace pouze hrubé stavby.

 

Lokalita: Mělník Chloumek

 

Investor: soukromý

2010
Rodinný dům Dolínek Odolená Voda
rd_dolinek_101

Jedná se o objekt půdorysného tvaru T s vystupující západní a východní částí, v západní vystupující části je umístěna kuchyň s vazbou na terasu u vstupu do domu. Místnosti v JV části půdorysu (obývací pokoj + pracovna) jsou s vazbou na krytou JV terasu a zahradu domu. V přízemí je umístěna hlavní obytná část + vstupní, hygienické a provozní místnosti včetně dvojgaráže a skladu zahradního nářadí. V podkroví jsou umístěny jednotlivé pokoje a ložnice včetně koupelny a samostatného WC. Ze schodišťové haly v podkroví je po stropním schodišti přístup do podhřebenového prostoru (půdy bez využití.

Investor této stavby je velice zvídavý a tak se s pomocí přátel jal sestavit model v programu SketchUp. Tento model k naší nelibosti díky změně výšek konstrukcí, které investor učinil z části suploval projektovou dokumentaci. Nicméně jsme snahu ocenily, na modelu jsou zřejmé všechny detaily, takže pro konečného uživatele má takový model obrovský přínos.

 

Lokalita: Dolínek

 

Investor: soukromý

RD Kralupy - terasa z MERBAU
Kralupy_terasa_kralupy titul
Rodinný dům Mělník
RDMelnik1_IMG_4329

Dokončování stavby z roku 2009.

2009
Kadeřnictví
Kadernictvi_P2190881

Kompletní realizace kadeřnického salonu.

 

Lokalita: Praha


Investor: soukromý

Rodinný dům Dolní Jirčany
35jircany_0_image

Návrh stavby rodinného domu byl koncipován na základě situace na pozemku v Dolních Jirčanech. Pozemek je mírně svažitý k jihu. Hlavní fasáda s obytnými místnostmi, terasou i balkonem je orientována na jih. Hlavní vchod a vjezd do garáže je orientován na sever. Architektura tohoto rodinného domu je jednoduchá a střízlivá, odpovídající místnímu prostředí. Barevné řešení fasád je navrženo v ucelených plochách ze světlé omítky, v soklu mozaikové. Střecha je navržena valbová se sklonem 30° a 20°.

Krytinu tvoří keramická skládaná krytina v barvě červená engoba. Rodinný dům je objekt samostatně stojící. Obvodové stěny jsou tvořeny superizolačními keramickými bloky , které jsou
navíc vyplněny sypaným perlitem, omítnuty silikátovou tenkovrstvou vnější omítkou.

Stropní deska je provedena jako ŽLB křížem armovaná. Vnitřní příčky zděné z keramických nenosných bloků. Krov je dřevěný, je tvořen kombinací vaznicového a vazníkového systému.
Povrch okapového chodníčku kolem celého objektu včetně pobytové terasy na jižní straně bude z velkoformátové dlažby. Pozemek bude oplocen. Ze strany ke komunikaci bude plot zděný z betonových tvarovek , částečně obložen kamenným obkladem. Mezi sloupky bude použita výplň z ocelových svařovaných tyčí . Ze severozápadní strany pozemku bude plot neprůhledný, celý vyzděný z betonových plotovek. Ostatní plot bude tvořen systémovým oplocením ze svařovaných sítí.

 

Lokalita: Dolní Jirčany

2008
Rodinný dům Dolní Břežany
27_brezany_F

Novostavba – dvoupodlažní objekt. Svislé konstrukce z keramického zdiva, strop monolitický železobeton vč střechy s obrácenou skladbou. Půdorys přízemí je rozsahem větší než patro a tak vzniká zajímavá členitá hmota s plochými střechami, které z části pokrývá kačírek a z části je povrch tvořen zahradnickou kůrou. Výplně otvorů z profilů euro v barvě šedé, vnější plášť zateplen KZS z polystyrenu a silikátová omítka, část fasády je vytvořen obkladem z ocelových lamel z produkce firmy Dekmetal. Interiér je řešen moderním způsobem, ocelové schodiště s dřevěnými stupni spojuje přízemí s patrem.

Rodinný dům Miškovice
28_miskovice_miškovice

Novostavba – dvoupodlažní objekt. Svislé konstrukce z keramického zdiva, strop monolitický železobeton , konstrukce krovu ze sbíjených vazníků, střešní keramická krytina. Půdorys přízemí je řešen jako pobytová zóna s pracovnou, s možností výstupu na zahradu , z uliční strany vjezd do garáže, která je součástí půdorysu. V patře jsou ložnice rodičů, dětí a hostinské pokoje. Výplně otvorů z plastových profilů v desenu zlatý dub, vnější plášť zateplen KZS z polystyrenu a akrylátová omítka. Součástí dodávky byly i venkovní úpravy v rozsahu oplocení a zámkových dlažeb.

 

Lokalita: Miškovice, Praha 9

 

Investor: soukromý

Rodinný dům Kralupy, Hybešova
29kralupy_pajda_F

Rodinný dům Kralupy, Hybešova
Novostavba – přízemní bungalov s galerií. Svislé konstrukce z keramického zdiva, strop kombinovaný – nad částí půdorysu monolitický železobeton a v části spojovacího krčku keramický strop. Konstrukce krovu je nad půdorysem s galerií klasicky tesařský, nad zbytkem půdorysu ze sbíjených vazníků, střešní krytina betonová . V přízemí je společná kuchyně s obývacím pokojem, která je spojeno interierovým nerezovým schodiště s patrem – galerií. Z chodby je přístupné wc, technická místností a dvě koupelny. Ve zvýšené části přízemí jsou umístěny dva dětské pokoje, ložnice rodičů a pokoj pro hosty. Výplně otvorů jsou z europrofilů, vnější plášť zateplen KZS z minerální izolace s kolmými vlákny a silikonovou omítkou. Příslušenstvím domu je garáž pro tři automobily, sklad zahradního nábytku a zahradní techniky. Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo a dva zemní vrty.

 

Lokalita: Kralupy nad Vltavou

 

Investor: soukromý

Rodinný dům Kralupy, U Křížku
30kralupy_stajer_F

Novostavba – podkrovní rodinný dům s venkovním parkovacím stáním pro dva automobily a zastřešenou venkovní terasou, částečně podsklepeno. Svislé konstrukce z keramického zdiva, stropy keramické montované. Schodiště spojující přízemí s podkrovím je železobetonové obložené dřevem. Konstrukce krovu je klasická tesařská, venkovní prvky jsou hoblované s úpravou lazurovacím lakem. Střešní krytina je betonová . V suterénu je technický místnost s prostorem pro uložení zahradního nábytku a nářadí, v přízemí je společná kuchyně s obývacím pokojem, pracovna a koupelna. V podkroví pak ložnice rodičů, dva dětské pokoje a koupelna s wc. Výplně otvorů jsou z plastu, vnější plášť zateplen KZS z polystyrenu s akrylátovou omítkou. Příslušenstvím domu je garáž pro tři automobily, sklad zahradního nábytku a zahradní techniky. Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo a dva zemní vrty.

 

Lokalita: Kralupy nad Vltavou

 

Investor: soukromý

2007
Inženýrské sítě a komunikace pro 17 RD
2dolinekII_a

Inženýrské sítě a komunikace pro 17 RD Dolínek
Opět jsme prováděli pro investora ARYKA IN WEST a.s.další kompletní zajištění celé stavby. Tentokrát se jednalo o větší celek o velikosti cca 20.000m2, celkem vzniklo 17 parcel pro rodinné domy. Zemní práce byly podstatně většího rozsahu. Bylo provedeno celkem 1400m2 živičných komunikací, 600m2 chodníků ze zámkových dlažeb, 530bm tlakové kanalizace, 440bm rozvodů vdovodního a 470bm plynovodu, veřejné osvětlení a pilířů měření energií. Při zemních pracech bylo vytěženo něco kolem 2.500m3 zeminy, která pak byla vužita na zvýšení ochranného valu v nedalekém lomu. Práce probíhaly v délce sedmi měsíců.

 

Lokalita: Dolínek, Odolena Voda


Investor: ARYKA IN WEST

2RD Líšovická, Praha Kunratice
22kunratice_F

2RD Líšovická, Praha Kunratice
Stavba založená na betoných pasech, zděná klasickou technologií. Stropy železobetonové vč rovné střechy s obrácenou skladbou. Pro výplně otvorů byly použity eurookna a plášť budovy byl zateplen minerální izolací s kolmými vlákny. Stavbě předcházela demolice stávající zahradní chatky a likvidace suti. Po dokončení domu samotného jsme provedli venkovní úpravy ze zámkových dlažeb, okapových a přístupových chodníků, zděné i drátěné oplocení vč samonosných vrat pro vjezdy na pozemek.

 

Lokalita: Praha, Kunratice


Investor: AVITAS s.r.o.

Rodinný dům Mratín
23mratin_F

Novostavba – klasická zděná technologie z keramického zdiva, byla dokončena pouze hrubá stavba.

 

Lokalita: Mratín u Prahy


Investor: soukromý

Rekonstrukce skladovací haly
36privory_transcafe_F

Pro potřeby vytvoření plnohodnotných skladových ploch byly vybourány stávající podlahové konstrukce a armovaná železobetonová deska byla strojně upravena

 

Lokalita: Přívory


Investor: Transcafe s.r.o.

Rodinný dům Tuchoměřice
24tuchomerice_F

Novostavba – klasická zděná technologie z keramického zdiva, částečně podsklepený půdorys, založeno na svahu, složité zemní práce. Dům se postavil na části půdorysu zdemolovaného domu.

 

Lokalita: Tuchoměřice


Investor: soukromý

Rodinný dům Veleň
25_velen_F

Novostavba – klasický bungalov z keramického zdiva s vazníkovou konstrukcí střechy a betonovou krytinou. Založeno na základových pasech, zdivo z keramických bloků, zatepleno minerální izolací, výplně otvorů z plastu. Dokončeno včetně chodníků ze zámkové dlažby.

 

Lokalita: Veleň


Investor: soukromý

Rodinný dům Vrané nad Vltavou
26_Vrane_smeja_vrané

Novostavba – dvoupodlažní objekt, částečně podsklepen. Svislé konstrukce z keramického zdiva vč systémového stropu, klasický dřevěný krov a keramická krytina. Výplně otvorů z profilů euro, vnější plášť zateplen KZS z polystyrenu, část fasády obložen palubkovým obkladem. Venkovní terasa je řešena zámečnickou pozinkovanou ocelovou konstrukcí, povrch terasy v patře i v úrovni přízemí je tvořen z dřevěného roznášecího roštu a prken bangkirai. Markýza je z ocelové konstrukce spojené s konstrukcí stropu opláštěná cetris deskami a natažená omítkovinou.

Lokalita: Vrané nad Vltavou

Investor: soukromý

2006
Rodinný dům Jesenice
RD Kralupy nad Vltavou
21_kralupy_mares_F

Stavba rodinného domu vč venkovních úprav, bazénu a oplocení. Tento dům se dostal do časopisu Dům a zahrada č. 4/09. Dvoupodlažní rodinný dům je zděný klasickou technologií. Celková dispozicce je výborně řešena a výběr finálních povrchových materiálů dal celkovému vhledu jiskru. Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo a zemní kolektor. Dílo bylo dokončeno ke spokojenoti investora včetně oplocení a bazénu s terasou.

 

Lokalita: Jesenice u Prahy


Investor: soukromý

2005
Inženýrské sítě a komunikace pro 6RD
1dolinekI_2

Inženýrské sítě a komunikace pro 6RD Dolínek
Pro firmu ARYKA IN WEST a.s. jsme prováděli kompletní zajištění celé stavby. Zemní práce spočívali v odtěžení zeminy pro konstrukce vzovek a rýhy pro ukládku IS . Byly provedeny SI v rozsahu – plyn, tlaková a gravitaní kanalizace, rozvody veřejného osvětlení napojením na stí´ávající řady, skladby a povrchy hlavních živičných komunikací a chodníků ze zámkové dlaby do obrubníků vč.pilířů měření enerrgií. Jednalo se o vytvoření šesti poemků pro výstavbu rodinnými domy. Práce probíhaly v délce 5ti měsíců

 

Lokalita: Dolínek, Odolena Voda

 

Investor: ARYKA IN WEST

Novostavba Galerie a penzionu Lhota
17_lhota_A005

Novostavba – klasická zděná technologie z keramického zdiva, , stavba byla dokončena včetně části venkovních úprava oplocení.

 

Lokalita: Lhota, okr, Mělník


Investor: ROMANCO s.r.o.

Půdní vestavba, Praha
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Půdní vestavba dvou bytových jednotek o 200m2 užitné plochy vč statiky stropních kontrukcí, kompletní dodávka

 

Lokalita: Praha 5, Plzeňská ul.


Investor: soukromý

Rodinný dům Stránčice
19_strancice_IMG_3316

Stavba rodinného domu vč venkovních úprav a oplocení, úžasně řešený exteriér s vestavbou sklípku s opukovým zdivem a bazénem, včetně přípojky tlakové kanalizace. Prováděli jsme hrubé teréní úpravy kolem domu, opěrné zdi z opuky, zahradu vytvořila spřátelená zahradnická firma.

 

Lokalita: Stránčice, Praha východ

 

Investor: soukromý

2004
Rodinný dům Kojetice
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rodinný dům Kojetice
Novostavba na půdorysném základu původní stavby, sanace a doplnění základových útvarů a pak klasická zděná technologie z keramického zdiva. Dům vesnického charakteru ve veselých barvách byl dokončen ke spokojenosti zákazníka.

 

Lokalita: Kojetice


Investor: soukromý

Rodinný dům Květnice
13_kvetnice_F

Novostavba – dvoupodlažní objekt. Svislé konstrukce z keramického zdiva, strop monolitický železobeton vč střechy s obrácenou skladbou. Půdorys přízemí je rozsahem větší než patro a tak vzniká zajímavá členitá hmota s plochými střechami, které z části pokrývá kačírek a z části je povrch tvořen zahradnickou kůrou. Výplně otvorů z profilů euro v barvě šedé, vnější plášť zateplen KZS z polystyrenu a silikátová omítka, část fasády je vytvořen obkladem z ocelových lamel z produkce firmy Dekmetal. Interiér je řešen moderním způsobem, ocelové schodiště s dřevěnými stupni spojuje přízemí s patrem.

 

Lokalita: Květnice


Investor: soukromý

Rodinný dům Černošice, Na Vráži
14_cernos_mahler_F

Novostavba – klasická zděná technologie z keramického zdiva, stavba byla dokončena včetně venkovních úprav a oplocení.ové parketobvé podlahy v interiéru výrazně zvýšily standard bydle

 

Lokalita: Černošice


Investor: soukromý

2003
Rodinný dům Klánovice
F_12klanovice_

Podsklepená novostavba byla postavena na malebném místě v Klánovicích mezi borovicemi na místě po demolici stávající zahradní chatky klasická zděná technologie z keramického zdiva. Dům o dvou podlažích.

 

Lokalita: Klánovice


Investor: soukromý

RD Černošice, ul.Topolová

Novostavba – klasická zděná technologie z keramického zdiva, stavba byla dokončena včetně části venkovních úprav, bazénu a oplocení.

 

Lokalita: Černošice


Investor: soukromý

Rodinný dům Statenice

Novostavba – klasická zděná technologie z keramického zdiva, fasáda s obkladem klinker s vyjíímečným řešením interiéru, stavba byla dokončena včetně části venkovních úprav, bazénu a oplocení.


Lokalita: Statenice


Investor: soukromý

2002
Rodinný dům Dolní Počernice

Novostavba – klasická zděná technologie z keramického zdiva, stavba byla dokončena včetně venkovních úprav a oplocení v termínu 8 měsíců od zahájení.

 

Lokalita: Praha, Dolní Počernice

 

Investor: soukromý

2001
Rodinný dům Manušice

Novostavba – klasická zděná technologie z keramického zdiva, stavba byla dokončena včetně venkovních úprav, zpevněných ploch a oplocení.

 

Lokalita: Manušice


Investor: soukromý

Rekonstrukce rodinné vily Černošice

Jedná se o dvoupodlažní objekt podsklepený s částečně využitým podkrovím.
Dům byl postaven v 30. letech minulého století. V objektu byly umístěny dva byty v přízemí a v 1.patře, v podkroví byly dva malé pokoje a v suterénu pak garsoniera správce a sklepní prostory
s kotelnou.
Byla provedena generální rekonstrukce.
Při rekonstrukci byly v podstatě zachovány pouze obvodová a střední nosná zeď. Stropy, krov, střecha i základy pod domem byly vybourány. Úroveň podlahy suterénu byla snižována o cca 50cm a základy z poloviny sanovány a doplňovány a
z poloviny provedeny nové izolace formou zarážení nerezových plechů

 

Lokalita: Černošice


Investor: soukromý

Rekonstrukce usedlosti Řepín

Jedná se o dvoupodlažní objekt podsklepený s částečně využitým podkrovím.
Dům byl postaven v 30. letech minulého století. V objektu byly umístěny dva byty v přízemí a v 1.patře, v podkroví byly dva malé pokoje a v suterénu pak garsoniera správce a sklepní prostory
s kotelnou.
Byla provedena generální rekonstrukce.
Při rekonstrukci byly v podstatě zachovány pouze obvodová a střední nosná zeď. Stropy, krov, střecha i základy pod domem byly vybourány. Úroveň podlahy suterénu byla snižována o cca 50cm a základy z poloviny sanovány a doplňovány a
z poloviny provedeny nové izolace formou zarážení nerezových plechů

 

Lokalita: Černošice


Investor: soukromý

2000
Rodinný dům Zdiby
4zdiby_F

Novostavba – klasická zděná technologie z keramického zdiva, stavba byla dokončena včetně venkovních úprav, zpevněných ploch a oplocení. Fasáda – obklad klinker

 

Lokalita: Zdiby Brnky


Investor: soukromý

Rekonstrukce rodinné vily Strašnice
7strasnice_F

Jedná se o dvoupodlažní objekt s podkrovím, které je umístěno do mansardové střechy. Objekt je v plném rozsahu podsklepen s okny zčásti nad terénem. Po architektonické stránce se jedná o objekt z 30. let navržený v duchu pozdního kotěrovského stylu. Významným prvkem je zde kombinace štukové omítky a režného zdiva jak v suterénu, tak i v 2NP. Byla provedena generální rekonstrukce všech inženýrských sítí, vestavba mansardového bytu cca 200m2 s novou nosnou stropní konstrukcí a zrekonstruovány ostatní podlaží včetně pláště budovy, přilehlých zpevněných ploch a garáží.

 

Lokalita: Praha, Strašnice


Investor: BALYSWILL a.s

1999
Rekonstrukce usedlosti Střezivojice
3strezi_roubenka_F

Komplexní rekonstrukce objektu zapsaného do seznamu Státních památek v památkové zóně obce Střezivojice. Objekt se skládá ze dvou funkčních částí, obytného patrového roubeného domu starého cca 200 let a těsně navazující stodoly z 20 let tohoto století. Obytný dům je postaven jako trojdílný dvoutrakt a jedná se o tzv. dům chlévní. V interiéru roubeného objektu se nachází rekonstruovaná pec na chléb s černou kuchyní.lokalitaStřezivojice, Kokořínsko

 

Lokalita: Střezivojice, Kokořínsko


Investor: soukromý

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.petrjust.cz.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Save settings
Cookies settings
Přístavba rekreačního objektu

Jedná se o přístavbu ke stávajícímu rekreačnímu objektu v CHKO Kokořínsko. Stávající objekt se skládá ze dvou obdélníkových objektů, které spolu tvoří tvar „T“. Původní část objektu je dvoupodlažní s půdním prostorem se sedlovou střechou. Přízemní část je zděná, patro je roubené, konstrukce sedlového krovu je vaznicové soustavy, krytina skládané šindele červenohnědé barvy.Nová přístavba je navržena u severozápadní štítové stěny přístavby. Je navržena zděná, dvoupodlažní s půdním prostorem, sedlovou střechou a krytinou ze skládaných šindelů červenohnědé barvy. Přístavba je navržena v podobném tvaru a vzhledu jako původní objekt. Stávají a nově přistavená část nebude komunikačně propojena. Objekt bude nadále sloužit jako soukromý rekreační objekt.

Lokalita: 
Česká Lípa

Investor: soukromý